top of page

Protectia datelor cu caracter personal

Prezenta informare este intocmita in acord cu si in vederea implementarii dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679. Acesta contine reglementari cu privire la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”). Are ca scop informarea dvs. in acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la modalitatea in care Fundatia Inima de Copil face prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului, Fundatia Inima de Copil, cu sediul in Galati, Bulevardul Dunarea, nr. 3, Bl. A8, sc 1, Parter,  ap 2,  inregistrata in Registrul Special al Tribunalului Galati cu nr.26 din 13 Decembrie 1996, cod fiscal 9076002, detine calitatea de Operator, respectiv persoana juridica ce stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.  

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt, dupa caz ale beneficiarilor nostri, ale voluntarilor, ale celor care si-au exprimat dorinta de primi informatii despre noi, sponsorilor, donatorilor, colaboratorilor si cumparatorilor produselor noastre. In acest context, putem prelucra urmatoarele date cu caracter personal, dupa caz: nume, prenume, sex, email, telefon, adresa, CNP, nume si date de identificare a companiei, imaginea. (ca urmare a inregistrarii de materiale foto si video la evenimentele si programele organizate de Fundatia Inima de Copil).  

Dupa caz prelucram datele mentionate mai sus in urmatoarele scopuri: in scopul oferirii de servicii sociale, in scopul indeplinirii unor obligatii legale, atunci cand prelucrarea datelor este necesara in acest scop; in scopul indeplinirii obligatiilor pe care le avem fata de persoanele ale caror date le prelucram sau partenerii nostri, in scop de marketing, daca am obtinut consimtamantul in acest sens.  

Vom stoca datele cu caracter personal dupa caz: pe toata durata consimtamantului dat, pe toata perioada in care avem obligatia legala de a prelucra datele primite, conform legislatiei, pe toata durata executarii contractelor, pe durata interesului nostru legitim. La expirarea perioadei pentru care datele sunt stocate, acestea vor fi sterse. Se poate oricand retrage consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor in scop de marketing.  

Nu vom divulga datele cu caracter personal catre terti, cu urmatoarele exceptii: vom putea transmite datele catre autoritatile competente atunci cand avem o obligatie legala in acest sens; vom putea transmite datele catre sponsorii si partenerii nostri cand avem o obligatie in acest sens.  

Datele cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene. Precizam ca nu folosim procese decizionale automate, respectiv nimeni nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.  

Persoanele ale caror date sunt prelucrate au dreptul : 1– sa obtina o confirmare a prelucrarii datelor cu caracter personal si sa obtina accesul la aceste date. In masura in care acestea ne vor transmite o solicitare in acest sens, vom pune la dispozitie o copie a datelor lor cu caracter personal pe care le prelucram. 2 – sa solicite corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea sa solicite stergerea datelor cu caracter personal cand acestea nu mai sunt necesare in raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau daca prelucrarea acestora este ilegala. 3 – sa solicite restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri: contesta exactitatea datelor, caz in care se poate solicita restrictioarea prelucrarii pentru perioada de timp in care verificam exactitatea datelor. 4– Se se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri de marketing. sau din motive legate de situatia particulara in care se afla, si consimtamantul in acest sens se poate oricand retrage

 

Pentru a exercita oricare din drepturi, rugam sa se transmita solicitarea in scris, la adresa de email: data.protection@inimadecopil.ro  

Pentru orice lamurire ne puteti contacta la adresa de email: data.protection@inimadecopil.ro

bottom of page